Merkez

Kırklareli; Marmara Bölgesinin Kuzeybatısında yer almakta, Kuzeyde Bulgaristan, Batıda Edirne, Güneyde Tekirdağ, Güneydoğuda İstanbul, Doğuda Karadeniz ile sınır oluşturmaktadır. 6550 Km² lik bir alana sahiptir. 2012 nüfus sayımına göre nüfusu 67.360’dur.

 

                İlimiz Romalılar Döneminde Vrisium, Verisse, Verisa, Nerissa olarak bilinmektedir. Bizanslılar Döneminde Saranta Ekklesies adını almıştır.  1363 yılının ilkbaharında (Padişah I. Murat Hüdavendigâr Dönemi) Demirtaş Paşa komutasındaki Türk orduları ilimize girmiş, böylece yörede Türk hakimiyeti başlamıştır. Bizanslılar dönemindeki ismi olan Saranta Ekklesies, Türk hakimiyeti ile birlikte değiştirilmiş ve Kırkklise, Kırkknise olarak anılmıştır.  Kırklar Baba Dergâhı’nda bulunan kitabedeki

                “Kırk Kimesne şehit oldu bu yerde

Bu nam ile anılmıştır bu belde” beyitinden dolayı  Kırk Kimesne olarak da anılmıştır.  19. y.y. sonuna doğru ise, Rumeli’nin fethedilmesinde önemli mesafeler kat eden Süleyman Paşa’ya izafeten Paşaili olarak ta anılmıştır. 20 Aralık 1924 tarihinde TBMM kararı ile, 1363 yılının ilkbaharında şehrin alınması sırasında mücadele edip şehit düşen 40 yiğit askerin anısına Kırklar İli anlamında “Kırklareli” ismini almıştır.

Bölge Resimleri

Bölgedeki Merkezler

Partner

DOLHAN KÖYÜ

DOLHAN KÖYÜ
Partner

PAŞAYERİ KÖYÜ

PAŞAYERİ KÖYÜ
Partner

KOYUNBABA KÖYÜ

KOYUNBABA KÖYÜ
Partner

KIZILCIKDERE KÖYÜ

KIZILCIKDERE KÖYÜ
Partner

ÜSKÜPDERE KÖYÜ

ÜSKÜPDERE KÖYÜ
Partner

KARINCAK KÖYÜ

KARINCAK KÖYÜ